Yabancılar Hukukuna İlişkin Hizmetler

TaxGate, Avrupa Birliği dışı ülkelerden Hollanda’ya çalışma ve ikamet amaçlı gelecek olan kişiler nezdinde aşağıda sayılan başlıca hizmetleri sunmaktadır:

  • Yüksek vasıflı göçmenlere (expat) ilişkin %30 vergi hükümlerinin uygulanması ve ilgili mezvuattan doğan danışmanlık hizmetleri
  • Çalışma ve oturum izni (VVR) için başvuruların yapılması
  • Yabancılar tarafından kurulacak şirketlere ilgili yasa nezdinde gerekli statülerin kazandırılması
  • Yabancılar Hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
  • Halihazırda Hollanda’da ikamet eden yabancılar ve bunların yakınlarının tabi oldukları rejim uyarınca ilgili danışmanlık hizmetlerinin verilmesi şeklindeki hususları kapsamaktadır.