Şirket Açılışı ve Denetimine İlişkin Hizmetler

Şirket açılışı ve denetimine ilişkin hizmetlerimiz başlıca; yabancı yatırımcılar tarafından Hollanda’da kurulumu gerçekleştirilecek olan şirket tiplerinin belirlenmesi, iş planlarının oluşturulması, ilgili resmi merciler nezdinde açılış ve vergi kayıtlarının gerçekleştirilmesi ve  gerektiğinde tasfiyeleri gibi işlemlerinin yürütülmesi şeklindeki hususları kapsamaktadır.

Bunların yanı sıra TaxGate olarak hali hazırda ticarete devam eden yabancı menşeili firmaların şube veya temsilcilik ofisi kurulması suretiyle Hollanda pazarına erişimi konularında da faaliyet göstermekteyiz.

Büromuzun bu alanda sunduğu hizmetler hakkındaki ana başlıklar aşağıdaki gibidir:

  • Yatırımcıların ve firmaların Hollanda pazarında ticaret yapmalarına ilişkin en uygun yasal formun belirlenerek efektif ve etkili bir kurumsal yapı oluşturulması
  • Hollanda şirketler yasası uyarınca Finansal Holding ve Operasyonel Şirket gibi yapıların sisteme entegre edilmesi
  • Açılışı gerçekleştirilecek şirketlere ilişkin iş planlarının oluşturulması ve mali tablolarının hazırlanması
  • Açılaçak şirketlerin kanuni adreslerinin temini, banka hesaplarının açılması ve benzeri konularda destek verilmesi
  • Açılacak şirketlerin niteliklerine göre yerel yönetim hizmetlerinin sağlanması gibi konularında danışmanlık verilmesi
  • Hollanda menşeili şirketlerle birleşmelere ilişkin hususlarda danışmanlık verilmesi
  • Serbest meslek ve ortaklıklar alanında danışmanlık hizmetlerinin sunulması şeklindeki hususları kapsamaktadır